Actievoorwaarden kerstwensboom

De kerstwensboom

Wat moet je doen om kans te maken?
De Kleine Wolf laat samen met restaurant De Wolventuin 3 wensen in vervulling gaan. Je maakt kans door een keuze te maken uit 1 van de 3 wensen, een persoon te taggen, de post te delen in je story en door @de_wolventuin en @campingdekleinewolf te volgen.

Actieperiode
De actie loopt van donderdag 15 december 2022 t/m 29 december 2023.

Zo doe je mee
- Meedoen is gratis.
- Je mag maar één keer meedoen.
- Als je minderjarig bent, heb je toestemming nodig van jouw ouders/verzorgers.
- Medewerkers van De Kleine Wolf die betrokken zijn bij de organisatie van deze actie kunnen niet meedoen.
- De Kleine Wolf mag bepaalde personen uitsluiten van (verdere) deelname en een uitgereikte prijs herroepen als er sprake is van misbruik, fraude of (oneerlijke) beïnvloeding van winkansen.

Prijzen en belastingen
- De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op een onpartijdige manier plaats.
- De winnaars worden uiterlijk vrijdag 30 december bekendgemaakt door een persoonlijk bericht vanuit de officiële facebook en/of Instagram van De Kleine Wolf.
- Prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
- De gewonnen prijs kan vervult tussen 31 maart t/m 31 oktober 2023.
- De Kleine Wolf gaat niet in discussie over de uitslag van de trekking.
- Als een winnaar de prijs niet wil, mag De Kleine Wolf besluiten om de prijs in te trekken of om een nieuwe winnaar aan te wijzen.

Privacy & AVG
- De Kleine Wolf verwerkt voor deze actie uw persoonsgegevens. Dat doet De Kleine Wolf altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- Je gegevens verstrek je aan De Kleine Wolf en niet aan Facebook en/of Instagram.
- Als je wint, mag De Kleine Wolf jouw persoonsgegevens (zoals je naam en woonplaats) bekendmaken in het kader van deze actie, bijvoorbeeld op de website en op sociale media.
- Vragen of opmerkingen kan je mailen naar marketing@kleinewolf.nl

En verder
- De Kleine Wolf mag altijd de actie (gedeeltelijk) stopzetten en besluiten prijzen (toch) niet uit te reiken.
- Deze actie wordt georganiseerd door Camping De Kleine Wolf, Coevorderweg 25, 7737 PE te Ommen, Nederland.
- De actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en/of Instagram en zij zijn niet aansprakelijk jegens deelnemers.