Annuleringsfonds kamperen › Camping De Kleine Wolf

over ons
Annuleringsfonds kamperen

Annuleringsfonds kamperen

Wij adviseren u deel te nemen aan het annuleringsfonds. Er wordt namelijk geen restitutie verleend bij verhindering of vervroegd vertrek. Tarief annuleringsfonds is 5% van de totale verblijfskosten. Voor iedere gereserveerde kampeerplaats moet u apart een annuleringsfonds afsluiten. Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u tegen de kosten die kunnen ontstaan bij de hierna genoemde gebeurtenissen, mits gestaafd met een officiële verklaring, bijvoorbeeld een brief van de huisarts:

  • Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie, wegens overlijden van familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • Noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring.
  • Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.
  • Bij het afbreken van uw vakantie is het moment van annuleren, wanneer u de plaats leeg oplevert.